Markus

Sundell

Regional Manager South

Mer om

Markus

Ex – Grant Thornton, Ex – Academic Work

Jag brinnerför tillväxt och entreprenörsanda!

Under min karriär har jag jobbat med kompetensförsörjning och rådgivning till ledare och entreprenörer. 

Jag har en förståelse för vad du behöver för typ av kompetensförstärkning i dina utmaningar, även när det inte finns en självklar beskrivning. 

Mina kollegor beskriver mig som lyhörd, nyfiken, energisk och engagerad.

Ansvarig för både vår interims- och rekryteringsnärvaro i region syd.

Se fler kollegor