Markus

Sundell

Regional Manager South

Mer om

Markus

Kontor: Malmö

Adress: Kärleksgatan 2, 211 45 Malmö

Ex – Grant Thornton, Ex – Academic Work

Jag brinnerför tillväxt och entreprenörsanda!

Under min karriär har jag jobbat med kompetensförsörjning och rådgivning till ledare och entreprenörer. 

Jag har en förståelse för vad du behöver för typ av kompetensförstärkning i dina utmaningar, även när det inte finns en självklar beskrivning. 

Mina kollegor beskriver mig som lyhörd, nyfiken, energisk och engagerad.

Ansvarig för både vår interims- och rekryteringsnärvaro i region syd.

Se fler kollegor

Mattias Ribbing

Client Success Partner
mattias.ribbing@capacify.se+46 76 101 43 61

Elin Lindberg

Talent Acquisition Partner
elin.lindberg@capacify.se +46 72 220 14 53

Liza Tegman

Client Success Partner
liza.tegman@capacify.se+46 70 932 58 92