4 Jan, 2024

AI inom konsultrekrytering

Kristoffer Fredriksson, CEO på Commended.ai gästbloggar hos Capacify. Kristoffer skriver om tankar kring AI i rekryteringskedjan

“To a person with a hammer, everything looks like a nail”

I science fiction-serien West World blir Caleb uppringd med negativt besked om ett jobb han sökt. Nedslagen ställer han flera frågor för att förstå varför, innan han inser att rösten i andra änden inte är en människa och upprörd lägger på.

Det här är en kandidatupplevelse ingen av oss drömmer om. Vi kommer nog alltid sätta värde på att en människa tar sig tid för oss. När AI-baserade verktyg nu blommar ut längs hela rekryteringskedjan kan man då fråga sig var de gör mest nytta (Produktivitet och Precision) och minst skada (kandidatupplevelse mm)?

Christoffer Schnakenberg, CEO på Capacify

" Detta är ett led i processen där interimsmarknaden behöver mogna och ta mer ansvar för kvalité och urval grundat på trovärdig data. Därav har Capacify valt att använda Commended.ai som Talent verktyg för att öka oddsen för att göra bästa möjliga matchningen av konsult mot kund och uppdrag. "

AI i rekryteringskedjan

På Commended.ai har vi tittat på AI i rekryteringskedjan med tre frågor i sinnet; Finns här ett problem? Hur stor är AIs kapacitet att göra nytta? Hur stor är risken för negativa effekter (exempelvis på kandidatupplevelse)?

 

Det här är vad vi kom fram till:

AI i rekryteringskedjan

Bra exempel på områden där vi ser stor potential i AI utan risk för försämrade kandidatupplevelser är alltså Search, Initial matchning och Bakgrundskontroller. Därutöver finns steg där tekniken har stor potential i form av hybridlösningar, exempelvis att intervjuer görs av människor men analyseras och utvärderas av människa och AI i samarbete.

Vi har fokuserat på Search och Initial matchning där vi använder AI för att leverera ökad Produktivitet som Precision till förmån för såväl kandidater som rekryterande organisationer.

Blir kandidatupplevelsen lidande?

Utöver att det här är tidsödande processer som kan automatiseras utan risk för att kandidatupplevelsen blir lidande får precisionen mycket stor effekt på processens utfall. För en tid sedan publicerade vi ett whitepaper som matematiskt beskrev betydelsen av Precision, dvs förmågan ta med en mer lämpad kandidat respektive sortera bort en mindre lämpad kandidat.

Är vårt uppdrag att välja ut de 10 mest lämpade bland 100 kandidater ger tex. en precision på 70% att vi bara kommer få med oss 4 av de 10 mest lämpade i etturval om 10 kandidater.

Oavsett om arbetet utförs av människor eller av AI så gäller dock principen om ”skit in – skit ut”. Branschen plågas av att ett CV är en usel representation av vad en individ faktiskt kan. En subjektivt ostrukturerad text skriven i ett kodspråk där titlar representerar kompetenser. Trots att samma titel kan betyda helt olika roller i olika bolag.

För att göra bättre ifrån oss krävs bättre data. Det här är kärnan i Commended.ai. Genom att fokusera på tydligt definierade kompetenser och erfarenheter har våra matchingsalgoritmer lyxen av att arbeta med strukturerad data såväl på uppdragssidan som kandidatsidan.

Trovärdig data

När nya konsulter skapar profiler jämförs deras karriärhistorik mot hela den befintliga kandidatbasen om flera tusen konsulter, för att ge träffsäkra prognoser på vilka kompetenser och erfarenheter personen bör ha. Genom att konsulten sedan väljer att gradera vissa av dessa ökar precisionen snabbt. Samtidigt fångas de ovanliga kombinationerna upp genom att användaren förser oss även med sina mer oväntade kompetenser.

Eftersom uppdragen på Commended.ai härstammar från ett stort antal interimsbyråer, konsultförmedlare/mäklare och slutkunder strömmar mångfalt mer data genom oss – och därmed fler möjligheter till våra konsulter. På några minuter går våra kunder från uppdragsbeskrivning till en lista på bäst matchande och tillgängliga konsulter på plattformen. Samtidigt blir våra konsulter del av ett stort och mer relevant flöde av uppdrag där risken att väljas bort på felaktiga grunder är lägre.

För våra konsulter innebär vår lösning också att varje process man deltagit i förbättrar styrkan i ens profil. Ingen data behöver matas in upprepade gånger, utan ditt skyltfönster på Commended.ai blir starkare för varje kompetens och kundreferens du lägger in.

Inlägg skrivet av Kristoffer Fredriksson, CEO på Commended.ai.

Vill du prata konsultrekrytering, AI eller något annat närliggande ämne så är vi alltid nyfikna på nya perspektiv!

Om du vill ha hjälp är vi redo!

Precis som vanligt finns vi här när du letar efter din nästa interimskonsult . Hör av dig!

Läs fler artiklar

Kontakta oss

Tack! Vi har tagit emot ditt meddelande!
Hoppsan! Någonting gick fel när formuläret skickades. Försök igen eller mejla direkt till info@capacify.se
Läs mer
KONTAKTA MIG OM FRÅGOR

Linda Ribbing