Anlita en interimskonsult

Fördelarna med interimskonsulter är att man ofta tar in en något överkvalificerad konsult som har lång erfarenhet och kompetens från liknande uppdrag och som snabbt kan sätta sig in i rollen och ta ansvar från start. Vi på Capacify har över 15 års erfarenhet av att hitta rätt match av interimskonsult utifrån kundens specifika behov. Vi gör vårt hantverk med kvalité i en effektiv process och förstår det enorma värdet av att matcha rätt uppdrag med rätt person. Vi levererar stabilitet, spetskompetens och nya perspektiv.

Interim Redovisningschef

En Inteirm Redovisningschef ansvarar för ett eller flera bolags redovisning. Den interima Redovisningschefen hanterar kontakt med myndigheter, revisorer och försäkringsbolag och myndigheter. I rollen ingår det att se till att redovisningsstandarder efterföljs och att rapporteringen möter tillräcklig standard. Ofta är redovisningschefen också skatterådgivare och har ett övergripande ansvar för löpande rapportering av skatter och moms.

Skicka förfrågan

Interim Redovisningschef

En Inteirm Redovisningschef ansvarar för ett eller flera bolags redovisning. Den interima Redovisningschefen hanterar kontakt med myndigheter, revisorer och försäkringsbolag och myndigheter. I rollen ingår det att se till att redovisningsstandarder efterföljs och att rapporteringen möter tillräcklig standard. Ofta är redovisningschefen också skatterådgivare och har ett övergripande ansvar för löpande rapportering av skatter och moms.

Skicka förfrågan

Anlita en interimskonsult

Fördelarna med interimskonsulter är att man ofta tar in en något överkvalificerad konsult som har lång erfarenhet och kompetens från liknande uppdrag och som snabbt kan sätta sig in i rollen och ta ansvar från start. Vi på Capacify har över 15 års erfarenhet av att hitta rätt match av interimskonsult utifrån kundens specifika behov. Vi gör vårt hantverk med kvalité i en effektiv process och förstår det enorma värdet av att matcha rätt uppdrag med rätt person. Vi levererar stabilitet, spetskompetens och nya perspektiv.

Christina

Intervju med konsult

Hur ser ditt nuvarande interimsuppdrag som interim redovisningschef ut? 

"Jag är chef för en stor grupp grupp som har hand om leverantörsfakturaflödet. Mitt uppdrag har varit att få teamet att prestera bättre. Jag kom in i ett läge där medarbetarna själva tyckte att deras näsa knappt var över vattenytan och kompetensen var alldeles för låg. Allting skedde väldigt manuellt, så i uppdraget ligger även att höja andelen automatisering och få i gång målstyrning. Min specialitet är jobba med processförbättringar och ledarskap, jag drivs av ett helhetstänkande och att få ihop saker ur processperspektivet. I det ligger även att söka samarbete över organisationsgränserna”

 

Vad utmärker en riktigt bra redovisningschef?

”För mig är processförståelse och ledarskap de två nyckelkomponenterna i allt ledarskap. Man måste få ordning på processerna och samtidigt få medarbetarna att gå i samma riktning. I mitt nuvarande uppdrag blev det snabbt tydligt för mig att medarbetarna inte var sedda. De behövde någon som kom in och hjälpte till att få struktur på roller och ansvar. Från början handlar det i alla chefsuppdrag att ta reda på var medarbetarna befinner sig för att veta från vart förfyttningen ska ske. Jag brukar sätta ihop ett frågebatteri som jag skickar ut, för att sedan diskutera frågorna tillsammans med var och en. Det ger möjlighet till reflektion, följt av fruktbara samtal. Jag frågar bland annat alltid vilka förväntningar de har på mig, vilket sedan ger mig en möjlighet att gå igenom vilka förväntningar jag har på dem, att förklara att jag inte kan åstadkomma förbättringar ensam, utan att vi behöver arbeta med att bli ett fungerande team där alla tar sina ansvar. Min erfarenhet är också att det man som chef måste våga släppa taget om "hur:et" när man i samtal med medarbetarna går igenom vad som ska genomföras och varför.  Om jag som chef beskriver även hur:et själv blir det aldrig bra. Då skapas inget engagemang. Du måste alltid släppa in och tro på människor."

 

Vilka är de största misstagen man kan göra i rollen, och vad får det för konsekvenser?

”Att inte vara lyhörd för kundens behov och att glömma bort att förankra sina idéer och bara kör på.  Det gäller att hela tiden ha med sig vad jag har kommit dit för, och sedan behöver man lyssna mycket, speciellt initialt. Det är en extremt viktig egenskap om man ska vara konsult. En annan avgörande sak är att kunna ta sig de mandat som behövs för att lyckas med uppdraget. Jag har aldrig fått ett uppdrag som är specificerat i detalj, utan oftast är det en problembild som beskrivs. Så man kan inte komma in och sitta och vänta, i tron att någon annan ska styra upp saker åt en. Men det gäller samtidigt att försäkra sig om att man har sin kund i ryggen, så att ens initiativ sker i samklang med vad kunden vill. Ingen kund vill känna sig överkörd.”

 

Vanlig myt om redovisningschefer?

"En del kan säkert ha en bild av att vi som jobbar med redovisning är personer som är lite introverta och bara gillar siffror. Sanningen är nog att vi är som vem som helst. Det finns både högt och lågt och alla olika typer av människor." 

 

När känner du att du tillför som mest värde till verksamheten i din roll?

"När det finns ett stort behov av att få ordning på verksamheten. Det behöver finnas något som är ”trasigt” när jag kommer in. Det är utmaningen och det som jag tycker är kul och brinner för. Jag har suttit hos kunder som haft sina pannor i djupa veck, oroade över hur de ska få ordning på en viss situation. Jag kan känna hur det blir ett leende hos mig när jag ser att här har jag något att tillföra. Det känns otroligt tillfredsställande att sedan lyckas med det."

 

- Christina, interim redovisningschef

Letar du efter din nästa interimskonsult? Hör av dig!

Tack! Vi har tagit emot ditt meddelande!
Hoppsan! Någonting gick fel när formuläret skickades. Försök igen eller mejla direkt till info@capacify.se