Anlita en interimskonsult

Fördelarna med interimskonsulter är att man ofta tar in en något överkvalificerad konsult som har lång erfarenhet och kompetens från liknande uppdrag och som snabbt kan sätta sig in i rollen och ta ansvar från start. Vi på Capacify har över 15 års erfarenhet av att hitta rätt match av interimskonsult utifrån kundens specifika behov. Vi gör vårt hantverk med kvalité i en effektiv process och förstår det enorma värdet av att matcha rätt uppdrag med rätt person. Vi levererar stabilitet, spetskompetens och nya perspektiv.

Interim Supply chain manager

En Interim Supply Chain Manager ansvarar för ett företags supplychain-avdelning ur ett ledarskapsperspektiv. Det innebär ansvar för flödet av pengar, varor eller information från tillverkare till den slutliga kunden, genom alla steg i produktionen. Ofta innefattar det arbete med inköp, lager, logistik samt nära samarbete med övriga funktioner i organisationen som sälj, marknad och ledning.

Skicka förfrågan

Interim Supply chain manager

En Interim Supply Chain Manager ansvarar för ett företags supplychain-avdelning ur ett ledarskapsperspektiv. Det innebär ansvar för flödet av pengar, varor eller information från tillverkare till den slutliga kunden, genom alla steg i produktionen. Ofta innefattar det arbete med inköp, lager, logistik samt nära samarbete med övriga funktioner i organisationen som sälj, marknad och ledning.

Skicka förfrågan

Anlita en interimskonsult

Fördelarna med interimskonsulter är att man ofta tar in en något överkvalificerad konsult som har lång erfarenhet och kompetens från liknande uppdrag och som snabbt kan sätta sig in i rollen och ta ansvar från start. Vi på Capacify har över 15 års erfarenhet av att hitta rätt match av interimskonsult utifrån kundens specifika behov. Vi gör vårt hantverk med kvalité i en effektiv process och förstår det enorma värdet av att matcha rätt uppdrag med rätt person. Vi levererar stabilitet, spetskompetens och nya perspektiv.

Birgitta

Intervju med konsult

Hur såg ditt senaste interimsuppdrag​ som supply chain manager ut?

”Just nu är jag i ett producerande företag i teknikbranschen, och innan dess var jag i apoteksbranschen. Oavsett bransch så handlar uppdragen alltid om att få flödet av produkter och kommunikation att fungera så optimalt som möjligt. När jag kommer in vill jag först förstå hur hela flödet ser ut från början till slut:  Hur ser det ut med ledtider, hur ser det ut med lager, produktion och distribution? Var är flaskhalsarna och vad är det som går snett? Vad är det företaget behöver hjälp med? Och framför allt, vilka är kundkraven?  

Det finns alltid saker att jobba med: förbättra flödet och sänka kostnader, få ner lager, snabba upp processer, kommunicera bättre. Vanligtvis är det kommunikation som är problemet. Alla behöver förstå sin del i hela kedjan. Jag ritar ofta upp processer så att alla förstår sin del.”

Vad utmärker en riktigt bra supply chain manager?

”Att man förstår vad som påverkar företagets resultat – och vad som inte spelar lika stor roll. Det är avgörande att jobba med rätt saker. På ett ställe jag kom till sprang man på allt. Det var brister överallt. Då måste man lägga upp sakerna på bordet: Vilka komponenter eller artiklar är strategiskt viktiga att ha på lager? Vilka är försumbara i kostnad att köpa in och lagerhålla även om de skulle visa sig bli överflödiga? Det viktigaste är att försäkra sig om att jobba aktivt med de 20 procent av artiklarna som står för 80 procent av volymvärdet. En duktig supply chain manager ser ni att ha fokus där, på att ni kortar dessa ledtider, att ni har bra avtal, att ni köper in i rätt frekvens, i rätt volym. Kan ni trycka lagret tillbaka i kedjan är det ännu bättre. Då minskar risken att ni lägger ner en massa pengar på artiklar och produkter som sedan måste skrotas. Att kunna förutse problem i tid är också avgörande förstås. Om det börjar lysa rött för potentiell brist på era affärskritiska artiklar – på grund leveransförseningar, geopolitiska hot eller något annat – så gäller det att minska sårbarheten. En bra supply chain manager förstår helheten.”

Vilka är de största misstagen man kan göra i rollen, och vad får det för konsekvenser?

”Förutom det självklara – att inte parera för leveransproblem i tid, och inte kunna sälja produkter som en konsekvens – så skulle jag säga suboptimering. Att se till helheten är enormt viktigt. Ibland kan det även vara värt att köpa in en artikel till ett högre pris, om den artikeln påverkar leveranskedjan i övrigt och sänker den totala kostnadsbilden. Ett annat misstag, som hänger ihop med lagerkostnader och risken för att behöva skrota inköpta artiklar, är att inte jobba tillräckligt med att korta ledtiderna. Kortare ledtider skapar flexibilitet så att man kan anpassa sig snabbare när förutsättningarna ändras, vilket sänker kostnaderna på totalen. Och i många branscher ökar även kundnöjdheten om väntetider kan kortas, vilket i sin tur påverkar försäljningen positivt.

Vad är en vanlig myt om supply chain managers?

”Myt vet jag inte, men många har ju länge levt i tron att supply chain inte är så avgörande för verksamheten som den faktiskt är. Supply chain-funktionen brukade ofta sorteras in under IT, finans eller någon annan avdelning… det var inte så noga. Nu efter pandemin ingår vi ofta i företagsledningen. Man förstår hur viktig den är, även ur ett marginalperspektiv. När marginalerna minskar på marknaden, så spelar varje sparad krona roll. ”

När känner du att du tillför som mest värde till verksamheten i rollen som supply chain manager?

”När ledningsgruppen verkligen inser betydelsen av att jobba med leveranskedjan. På ett företag jag kom till kunde man knappt stava till supply chain. Jag visade dem hur de kunde  spara åtskilliga miljoner genom att korta ledtiderna och arbeta utefter en inköps- och logistikstrategi baserad på klassificering av artiklar. Potentialen med att minska lagerkostnaderna och öka leveransprecisionen är ofta stor i verksamheter.

- Birgitta, interim supply chain manager

Letar du efter din nästa interimskonsult? Hör av dig!

Tack! Vi har tagit emot ditt meddelande!
Hoppsan! Någonting gick fel när formuläret skickades. Försök igen eller mejla direkt till info@capacify.se