Anlita en interimskonsult

Fördelarna med interimskonsulter är att man ofta tar in en något överkvalificerad konsult som har lång erfarenhet och kompetens från liknande uppdrag och som snabbt kan sätta sig in i rollen och ta ansvar från start. Vi på Capacify har över 15 års erfarenhet av att hitta rätt match av interimskonsult utifrån kundens specifika behov. Vi gör vårt hantverk med kvalité i en effektiv process och förstår det enorma värdet av att matcha rätt uppdrag med rätt person. Vi levererar stabilitet, spetskompetens och nya perspektiv.

Interim CFO

Interim CFO är en förkortning för Interim Chief Financial Officer och är den person som är ansvarig för ekonomistyrningen i ett företag. En Interim CFO ansvarar för företagets finanser, dess risker och övervakar organisationens finansiella frågor. I detta ingår bland annat årliga budgetar, hantera kassaflöden och övervaka den finansiella rapporteringen och dess efterlevnad. I rollen ingår även att förstå hur marknaden värderar företaget och att skapa värde för alla bolagets intressenter. CFO:n är med i ledningsgruppen och är ofta med och påverkar företagets riktning och strategi.

Behöver du komma i kontakt med oss omgående, ring Liza Tegman, vår Client Success Partner på +46 70 932 58 92

Skicka förfrågan

Interim CFO

Interim CFO är en förkortning för Interim Chief Financial Officer och är den person som är ansvarig för ekonomistyrningen i ett företag. En Interim CFO ansvarar för företagets finanser, dess risker och övervakar organisationens finansiella frågor. I detta ingår bland annat årliga budgetar, hantera kassaflöden och övervaka den finansiella rapporteringen och dess efterlevnad. I rollen ingår även att förstå hur marknaden värderar företaget och att skapa värde för alla bolagets intressenter. CFO:n är med i ledningsgruppen och är ofta med och påverkar företagets riktning och strategi.

Behöver du komma i kontakt med oss omgående, ring Liza Tegman, vår Client Success Partner på +46 70 932 58 92

Skicka förfrågan

Anlita en interimskonsult

Fördelarna med interimskonsulter är att man ofta tar in en något överkvalificerad konsult som har lång erfarenhet och kompetens från liknande uppdrag och som snabbt kan sätta sig in i rollen och ta ansvar från start. Vi på Capacify har över 15 års erfarenhet av att hitta rätt match av interimskonsult utifrån kundens specifika behov. Vi gör vårt hantverk med kvalité i en effektiv process och förstår det enorma värdet av att matcha rätt uppdrag med rätt person. Vi levererar stabilitet, spetskompetens och nya perspektiv.

Jörgen

Intervju med konsult

Hur såg ditt ​senaste interimsuppdrag​ som interim CFO ut?

“Det uppdrag jag har nu är som en klassisk CFO på en division i ett stort börsnoterat bolag. Jag har det övergripande ansvaret för alla ekonomiska aktiviteter, såsom rapportering, uppföljning och presentationer av dessa. I rollen ingår att vara bollplank till ledningsgruppen i ekonomiska frågor och leda ett team. Det som upptar det mesta av min tid är rapportering, analys och personalledning.”

Vad utmärker en riktigt bra CFO?

”En bra CFO är duktig på att planera och att ha framförhållning, både för sin egen del och för sitt team. Tillsammans ska vi leverera rapporter och analyser på utsatt tid, med kvalitet och avvikelser ska ha fångats upp och analyserats. En viktig del för att lyckas är att alla i teamet vet vad som förväntas av dem vid olika tidpunkter. Det är exempelvis avgörande att i god tid förbereda medarbetarna på den övertid som kommer att krävas i samband med månadsrapporterna, och i börsbolag även vid kvartalsrapporterna. Det gäller då att resurser då finns tillgängliga. Vi jobbar med snäva deadlines. Tidspressen är stor, men om man är bra på framförhållning går allt mycket lättare.”

Vilka är det största misstaget man kan göra i rollen, och vad får det för konsekvenser?

"Att man lovar mer än man kan hålla, så att man antingen inte kan leverera i tid eller att man kompromissar med kvaliteten. Konsekvensen blir då att beslutsunderlag saknas när beslut om verksamheten ska fattas, eller att det fattas beslut på felaktig information. Jag ser till att inte hamna i den situationen. Det händer alla att man inte alltid kan leverera allt som tänkt, av olika anledningar, men då gäller det att flagga för det, och även klargöra prioriteringsordningen med uppdragsgivarna så att vi är överens om vad som ska prioriteras och vad som kan senareläggas, eftersom jag kanske inte alltid har hela bilden."

När känner du att du tillför som mest värde till verksamheten?

“När jag kommer in i en verksamhet där framförhållning och planering inte varit superbra. Då blir det en tydlig kontrast när jag tillför det. Det uppskattas framför allt av medarbetare att i god tid få veta hur dekan planera sitt liv utanför jobbet.”

// Jörgen, interim CFO

Letar du efter din nästa interimskonsult? Hör av dig!

Tack! Vi har tagit emot ditt meddelande!
Hoppsan! Någonting gick fel när formuläret skickades. Försök igen eller mejla direkt till info@capacify.se