Anlita en interimskonsult

Fördelarna med interimskonsulter är att man ofta tar in en något överkvalificerad konsult som har lång erfarenhet och kompetens från liknande uppdrag och som snabbt kan sätta sig in i rollen och ta ansvar från start. Vi på Capacify har över 15 års erfarenhet av att hitta rätt match av interimskonsult utifrån kundens specifika behov. Vi gör vårt hantverk med kvalité i en effektiv process och förstår det enorma värdet av att matcha rätt uppdrag med rätt person. Vi levererar stabilitet, spetskompetens och nya perspektiv.

Interim Business controller

En Interim Business Controller är en affärs- och kommersiellt orienterad roll. Det största ansvaret för en Interim Business Controller är att stödja verksamheten i olika ekonomiska behov. Vanliga arbetsuppgifter för en Business Controller innefattar; budgetering, analysarbete, rapportering, framtagande av ekonomiska drivare och KPi:er samt att upprätta prognoser. Ofta fokuserar en Interim Business Controller på lönsamhetsuppföljningar och har som mål att jobba proaktivt med verksamheten för att på så sätt optimera lönsamheten samt driva bolagets tillväxt.

Skicka förfrågan

Interim Business controller

En Interim Business Controller är en affärs- och kommersiellt orienterad roll. Det största ansvaret för en Interim Business Controller är att stödja verksamheten i olika ekonomiska behov. Vanliga arbetsuppgifter för en Business Controller innefattar; budgetering, analysarbete, rapportering, framtagande av ekonomiska drivare och KPi:er samt att upprätta prognoser. Ofta fokuserar en Interim Business Controller på lönsamhetsuppföljningar och har som mål att jobba proaktivt med verksamheten för att på så sätt optimera lönsamheten samt driva bolagets tillväxt.

Skicka förfrågan

Anlita en interimskonsult

Fördelarna med interimskonsulter är att man ofta tar in en något överkvalificerad konsult som har lång erfarenhet och kompetens från liknande uppdrag och som snabbt kan sätta sig in i rollen och ta ansvar från start. Vi på Capacify har över 15 års erfarenhet av att hitta rätt match av interimskonsult utifrån kundens specifika behov. Vi gör vårt hantverk med kvalité i en effektiv process och förstår det enorma värdet av att matcha rätt uppdrag med rätt person. Vi levererar stabilitet, spetskompetens och nya perspektiv.

David

Intervju med konsult

Hur såg ditt ​senaste interimsuppdrag​ ut?

”Jag konsoliderade de finansiella siffrorna i ett bolags samtliga dotterbolag, sammanställde månads- och kvartalsrapporter tillstyrelsen, stöttade CFO:n i diskussioner och i skrift, gjorde finansiella beräkningar åt lands-vd:arna, samt tog fram och utformade rapporter till avdelningschefer för att ge stöd i både budgetarbete och utfall.”

Vad utmärker en riktigt bra Interim business controller?

”Att man kan dra rätt slutsatser utifrån den information som man har tillgång till, och att göra den begriplig visuellt både uppåt och nedåt i organisationen.  Det hjälper mycket att ha omfattande kunskaper i Excel. Ju högre kunskap du har, desto enklare blir det att samla in data, så att du har tid till analyserna och anpassa presentationen så att den blir  begriplig för mottagaren.Jag har varit interimskonsult i elva år, och har kommit in i allt från ägarledda småbolag till multinationella storbolag, och både behoven och kompetensen hos mottagarna kan variera. Det gäller att lyfta fram rätt information."

Vilka är de största misstagen man kan göra som Interim business controller, och vad får det för konsekvenser?

”Många vill bara jobba med dataanalys och skaffar sig inte tillräckligt med redovisningskunskap. Jag har hört många business controllers som säger öppet att de ’inte jobbar med redovisning, utan bara jobbar med att analysera siffrorna’. Men faktum är att man har svårt att bli en duktig business controller om kunskaperna i redovisning är för grunda, för ofta går redovisning och control hand i hand. Jag har ofta diskussioner med redovisningsavdelningen, och man inte förstår vad man gör finns risken att rapporterna blir fel.

I vissa fall lyckas man inte ens få fram en rapport på grund av otillräckliga redovisningskunskaper.”

Vilken är en vanlig missuppfattning om Interim business controllers?

”En del tror att det bara är att trycka på några knappar för att sammanställa en rapport. Många gånger krävs mer jobb och en djupare förståelse än vad alla inser. Om jag till exempel ska konsolidera nyckeltal från olika dotterbolag, så kan kontona stå för olika saker i de olika verksamheterna, så att de inte är fullt jämförbara. Vad som menas med 'debiterbar tid' kan variera, exempelvis. När alla delar i den datan som ska sammanställas kan inte matchas fullt ut, då måste du bygga matchningen så att den blir korrekt. Det där kan vara mer eller mindre komplext att hantera.”

När känner du att du som Interim business controller tillför som mest värde till verksamheten?

”När jag känner att mottagarna verkligen förstår det jag presenterar. Att de ser mervärdet, och att det går att ta tydliga actions utifrån det jag har presenterat. Det kan handla om att verksamheten bestämmer sig för att lyfta fram en viss produkt i sin försäljning för öka lönsamheten, eller att få ledningen att göra något åt en för stor exponering mot en viss valuta. Eller när det blir tydligt var i verksamheten nedskärningar kan göras för bäst effekt.”

// David, Interim Business Controller

Letar du efter din nästa interimskonsult? Hör av dig!

Tack! Vi har tagit emot ditt meddelande!
Hoppsan! Någonting gick fel när formuläret skickades. Försök igen eller mejla direkt till info@capacify.se