Anlita en interimskonsult

Fördelarna med interimskonsulter är att man ofta tar in en något överkvalificerad konsult som har lång erfarenhet och kompetens från liknande uppdrag och som snabbt kan sätta sig in i rollen och ta ansvar från start. Vi på Capacify har över 15 års erfarenhet av att hitta rätt match av interimskonsult utifrån kundens specifika behov. Vi gör vårt hantverk med kvalité i en effektiv process och förstår det enorma värdet av att matcha rätt uppdrag med rätt person. Vi levererar stabilitet, spetskompetens och nya perspektiv.

Interim Data Manager

En Interim Data Manager har ansvaret för att hantera och förvalta företagets dataresurser. Denna roll innebär att säkerställa att företagets data används effektivt, säkert och i linje med företagets övergripande strategi och mål.

Huvudsakliga ansvarsområden och uppgifter:

 1. Datahantering och integration: Ansvarar för att samla in, organisera och integrera data från olika källor inom organisationen. Det kan inkludera att arbeta med olika datahanteringsverktyg och plattformar för att säkerställa att data är tillgänglig och användbar.
 2. Kvalitetssäkring av data: Genomför kontinuerlig kvalitetskontroll av företagets data för att säkerställa noggrannhet, pålitlighet och fullständighet. Implementerar och underhåller bästa praxis för datakvalitet.
 3. Säkerhet och integritet: Ser till att företagets data hanteras i enlighet med gällande lagstiftning och interna säkerhetspolicys. Ansvarar för att implementera säkerhetsåtgärder för att skydda känslig information.
 4. Rapportering och analys: Skapar och genererar rapporter och analyser baserade på företagets data för att stödja beslutsfattande och strategisk planering. Arbetar nära andra avdelningar för att förstå deras datakrav och tillhandahåller relevanta insikter.
 5. Utbildning och support: Ger utbildning och stöd till anställda som använder företagets dataresurser. Kan även vara involverad i att utveckla och implementera utbildningsprogram för att öka medvetenheten om datahantering.
 6. Projektledning: Ansvarar för att leda eller delta i projekt relaterade till datahantering och integration. Kan arbeta med olika avdelningar och team för att implementera nya system eller förbättra befintliga processer.

Kvalifikationer och kompetenser:

 • Erfarenhet av datahantering och analys.
 • God kunskap om dataintegritet och säkerhet.
 • Färdigheter i att använda olika datahanteringsverktyg och plattformar.
 • Starka analytiska och problemlösningsförmågor.
 • God kommunikationsförmåga och förmåga att samarbeta med olika team.
 • Projektledningserfarenhet är en fördel.

En Interim Data Manager spelar en kritisk roll i att säkerställa att företaget effektivt kan utnyttja sina dataresurser för att fatta informerade beslut och förbättra verksamhetens prestanda.

Skicka förfrågan

Interim Data Manager

En Interim Data Manager har ansvaret för att hantera och förvalta företagets dataresurser. Denna roll innebär att säkerställa att företagets data används effektivt, säkert och i linje med företagets övergripande strategi och mål.

Huvudsakliga ansvarsområden och uppgifter:

 1. Datahantering och integration: Ansvarar för att samla in, organisera och integrera data från olika källor inom organisationen. Det kan inkludera att arbeta med olika datahanteringsverktyg och plattformar för att säkerställa att data är tillgänglig och användbar.
 2. Kvalitetssäkring av data: Genomför kontinuerlig kvalitetskontroll av företagets data för att säkerställa noggrannhet, pålitlighet och fullständighet. Implementerar och underhåller bästa praxis för datakvalitet.
 3. Säkerhet och integritet: Ser till att företagets data hanteras i enlighet med gällande lagstiftning och interna säkerhetspolicys. Ansvarar för att implementera säkerhetsåtgärder för att skydda känslig information.
 4. Rapportering och analys: Skapar och genererar rapporter och analyser baserade på företagets data för att stödja beslutsfattande och strategisk planering. Arbetar nära andra avdelningar för att förstå deras datakrav och tillhandahåller relevanta insikter.
 5. Utbildning och support: Ger utbildning och stöd till anställda som använder företagets dataresurser. Kan även vara involverad i att utveckla och implementera utbildningsprogram för att öka medvetenheten om datahantering.
 6. Projektledning: Ansvarar för att leda eller delta i projekt relaterade till datahantering och integration. Kan arbeta med olika avdelningar och team för att implementera nya system eller förbättra befintliga processer.

Kvalifikationer och kompetenser:

 • Erfarenhet av datahantering och analys.
 • God kunskap om dataintegritet och säkerhet.
 • Färdigheter i att använda olika datahanteringsverktyg och plattformar.
 • Starka analytiska och problemlösningsförmågor.
 • God kommunikationsförmåga och förmåga att samarbeta med olika team.
 • Projektledningserfarenhet är en fördel.

En Interim Data Manager spelar en kritisk roll i att säkerställa att företaget effektivt kan utnyttja sina dataresurser för att fatta informerade beslut och förbättra verksamhetens prestanda.

Skicka förfrågan

Anlita en interimskonsult

Fördelarna med interimskonsulter är att man ofta tar in en något överkvalificerad konsult som har lång erfarenhet och kompetens från liknande uppdrag och som snabbt kan sätta sig in i rollen och ta ansvar från start. Vi på Capacify har över 15 års erfarenhet av att hitta rätt match av interimskonsult utifrån kundens specifika behov. Vi gör vårt hantverk med kvalité i en effektiv process och förstår det enorma värdet av att matcha rätt uppdrag med rätt person. Vi levererar stabilitet, spetskompetens och nya perspektiv.

Intervju med konsult

Letar du efter din nästa interimskonsult? Hör av dig!

Tack! Vi har tagit emot ditt meddelande!
Hoppsan! Någonting gick fel när formuläret skickades. Försök igen eller mejla direkt till info@capacify.se