Anlita en interimskonsult

Fördelarna med interimskonsulter är att man ofta tar in en något överkvalificerad konsult som har lång erfarenhet och kompetens från liknande uppdrag och som snabbt kan sätta sig in i rollen och ta ansvar från start. Vi på Capacify har över 15 års erfarenhet av att hitta rätt match av interimskonsult utifrån kundens specifika behov. Vi gör vårt hantverk med kvalité i en effektiv process och förstår det enorma värdet av att matcha rätt uppdrag med rätt person. Vi levererar stabilitet, spetskompetens och nya perspektiv.

Interim Marknadschef

En Interim Marknadschefs uppgift är att bevaka omvärldstrender och ansvarar för strategisk planering, segmentering, positionering och konkurrensanalys. I rollen följs utvecklingen av material för marknadsföring samt att alla tidsfrister är tillfredsställda, i direkt samarbete med PR-teamet. Vidare ansvarar Marknadschefen för utveckling av nya produkter, tjänster samt budget och resultatuppföljning. Marknadschefen säkerställer att expertkunskap som t.ex. digital marknadsföring, copywriting, kampanjhantering, SEO, SEM m.m. finns på plats i teamet.

Skicka förfrågan

Interim Marknadschef

En Interim Marknadschefs uppgift är att bevaka omvärldstrender och ansvarar för strategisk planering, segmentering, positionering och konkurrensanalys. I rollen följs utvecklingen av material för marknadsföring samt att alla tidsfrister är tillfredsställda, i direkt samarbete med PR-teamet. Vidare ansvarar Marknadschefen för utveckling av nya produkter, tjänster samt budget och resultatuppföljning. Marknadschefen säkerställer att expertkunskap som t.ex. digital marknadsföring, copywriting, kampanjhantering, SEO, SEM m.m. finns på plats i teamet.

Skicka förfrågan

Anlita en interimskonsult

Fördelarna med interimskonsulter är att man ofta tar in en något överkvalificerad konsult som har lång erfarenhet och kompetens från liknande uppdrag och som snabbt kan sätta sig in i rollen och ta ansvar från start. Vi på Capacify har över 15 års erfarenhet av att hitta rätt match av interimskonsult utifrån kundens specifika behov. Vi gör vårt hantverk med kvalité i en effektiv process och förstår det enorma värdet av att matcha rätt uppdrag med rätt person. Vi levererar stabilitet, spetskompetens och nya perspektiv.

Cecila

Intervju med konsult

Hur såg ditt ​senaste interimsuppdrag​ ut?

”Jag gick in som interim kommunikationschef på ledningsnivå med uppgiften att sammanföra marknadsförings- och kommunikationsenheterna till en ny inhouseavdelning. Syftet var att få en bättre överblick över hur varumärket profileras i olika kanaler och uppnå mer tydlighet och synergier internt. Dessutom skulle avdelningen få en viktig roll i den förändringsresa som verksamheten hade påbörjat och behövde därför komma på plats. Som oftast, när du ombeds genomföra en organisationsförändring, medföljer en rad aktiviteter i uppdraget. I det här fallet handlade det om både ersättningsrekrytering och kompetensförstärkning, samt att vara beställare och styrgruppsmedlem i ett antal utvecklingsprojekt. Uppdraget pågick i ett år och nio månader.”

Vad utmärker en riktigt bra interim marknadschef?

”När du kommer in som konsult och ska göra en förändring, är det jätteviktigt att se till att du har en tydlig brief över vad du ska uträtta, samt att du snabbt får tillgång till de system och resurser som du behöver. Stäm av med uppdragsgivaren att de informerat verksamheten om din roll och ditt uppdrag och att du får regelbundna avstämning med din uppdragsgivare under hand. En bra konsult skaffar sig snabbt en överblick över nuläget och hur hen ska prioritera mellan olika aktiviteter. Givetvis behöver du greppa ”affären”, vilka målsättningar och budgetramar du ska jobba med, samt vem/vilka som utgör målgrupp. Det här är ju ingen enmansshow så som interimschef är det naturligtvis viktigt att vara lyhörd och försöka skapa en förtroendefull relation mellan dig och medarbetarna. Dels för att undvika oro och för att säkerställa att arbetet löper på så att du går i mål med ditt uppdrag."

Vilka är de största misstagen man kan göra i rollen?

”Att glömma bort att man är på besök i organisationen. Som interimskonsult behöver du förhålla dig till de värderingar, policies och regelverk, som råder i verksamheten. Alla organisationer är olika och vissa är mer regelstyrda än andra. Ett annat misstag är att glömma bort att du bara har en begränsad tid till ditt förfogande. Det är lätt hänt att du blir tillfrågad om att ingå i projekt eller tycka till om saker som inte ingår i ditt uppdrag. Det är väl ok såvida det är avstämt med din uppdragsgivare och inte påverkar dina möjligheter att leverera i tid. En rutinerad interimschef stämmer av rimligheten i att hinna få klart saker, vågar ta diskussioner med uppdragsgivaren i god tid, och stämmer av förväntningarna. Är du ung och ambitiös kanske du tar på dig lite mer än vad du rimligtvis kan hinna med.”

Vanlig missuppfattning om marknadschefer?

”Så vanlig vet jag inte, men vissa tycker nog att det är lite flashigt att jobba med marknadsföring. Man kanske inte riktigt ser värdet i att jobba med att långsiktigt bygga ett varumärke och de värderingar som kopplas till det, samt vilka insatser som krävs.

När känner du att du tillför som mest värde till verksamheten?

”När den erfarenhet och kompetens jag bidrar med, välkomnas och värdesätts. Att man ser det som en möjlighet att jag kommer in med nya perspektiv.  Jag har jobbat i många olika branscher, lokalt och internationellt, både i stora koncerner och i små bolag. Jag kan ge många värdefulla inspel och lösningar tack vare erfarenheter från en lång rad områden.”

// Cecilia, interimschef inom marknad och kommunikation

Letar du efter din nästa interimskonsult? Hör av dig!

Tack! Vi har tagit emot ditt meddelande!
Hoppsan! Någonting gick fel när formuläret skickades. Försök igen eller mejla direkt till info@capacify.se