Anlita en interimskonsult

Fördelarna med interimskonsulter är att man ofta tar in en något överkvalificerad konsult som har lång erfarenhet och kompetens från liknande uppdrag och som snabbt kan sätta sig in i rollen och ta ansvar från start. Vi på Capacify har över 15 års erfarenhet av att hitta rätt match av interimskonsult utifrån kundens specifika behov. Vi gör vårt hantverk med kvalité i en effektiv process och förstår det enorma värdet av att matcha rätt uppdrag med rätt person. Vi levererar stabilitet, spetskompetens och nya perspektiv.

Interim HR Business partner

En Interim HR Business Partner stöttar, driver och implementerar HR-processer och policys gentemot ett affärsområde, division eller viss del inom ett bolag. Rollen har både inslag av operativa och strategiska frågor som innefattar allt ifrån att driva HR-processer till att vara del av ledningsgruppen. En HRBP är affärsorienterad och bistår organisation med beslut kopplat till personalfrågor.

Skicka förfrågan

Interim HR Business partner

En Interim HR Business Partner stöttar, driver och implementerar HR-processer och policys gentemot ett affärsområde, division eller viss del inom ett bolag. Rollen har både inslag av operativa och strategiska frågor som innefattar allt ifrån att driva HR-processer till att vara del av ledningsgruppen. En HRBP är affärsorienterad och bistår organisation med beslut kopplat till personalfrågor.

Skicka förfrågan

Anlita en interimskonsult

Fördelarna med interimskonsulter är att man ofta tar in en något överkvalificerad konsult som har lång erfarenhet och kompetens från liknande uppdrag och som snabbt kan sätta sig in i rollen och ta ansvar från start. Vi på Capacify har över 15 års erfarenhet av att hitta rätt match av interimskonsult utifrån kundens specifika behov. Vi gör vårt hantverk med kvalité i en effektiv process och förstår det enorma värdet av att matcha rätt uppdrag med rätt person. Vi levererar stabilitet, spetskompetens och nya perspektiv.

Johanna

Konsult inom Ledarskapsutveckling

Hur ser dina ​ interimsuppdrag​ som HR business partner ut?

"Det har varierat mycket. En del har varit av projektliknande karaktär; avgränsade och specifika. Uppdragen kan handla om att att ta reda på hur onboarding-processerna ser ut i andra bolag, att se över pensionsupplägg, eller att utvärdera och ta fram rekommendationer och utkast på processer, policies och samarbetspartners för mobility. Andra gånger kommer jag in i bolag som mer renodlad HR interim där jag som enda HR-person ska jobba långsiktigt och brett inom HRs alla delar. Den rollen har jag idag. Jag är i en verksamhet med runt hundra medarbetare, ett utvecklingsbolag i läkemedelsbranschen där jag rapporterar till en av grundarna. Hon är övergripande ansvarig för HR, men det är jag som driver HR-frågorna både strategiskt och operativt. När det gäller löner, till exempel, jobbar jag med alltifrån att säkerställa korrekta månatliga löneutbetalningar till att sätta policys och driva arbetet för hur vi jobbar med löner, inklusive lönesättande faktorer, kompensationspaket och lönerevisioner. En stor del av uppdraget har också handlat om kultur- och ledarskapsfrågor. Där är min roll bland annat att förankra arbetet med ledningsgruppen, anordna workshops och på andra sätt säkerställa att vi håller ämnet levande i olika sammanhang. Jag driver även ett månatligt forum internt för samtliga chefer i organisationen där vi tillsammans adresserar ledarskaps- och organisationsrelaterade frågor."

Vad utmärker en riktigt bra interim HR business partner?

"En viktig sak tror jag är att så snabbt som möjligt skapa ett förtroende genom att söka förståelse för verksamheten. Kommer en viss process att fungera bra i verksamheten, eller inte funka alls? Varför? Det gäller att få den förståelsen först, så att man inte bara dundrar in och implementerar en rad processer som fungerat bra i andra sammanhang. Man behöver intressera sig för både verksamheten och kulturen i organisationen, dels för att kunna anpassa processer så att de kommer att fungera, men också för att kunna sälja in dem, kunna förklara hur de kommer att bli värdefulla utifrån vad just den organisationen vill uppnå."

Vilket är det största misstaget man kan göra som HR business partner?

"Förutom överträdelser som kan ske om man inte har tillräcklig koll på de olika regelverken – inom GDPR, arbetsrätt, kollektivavtal och så vidare – så skulle jag nog säga att de största misstaget är tondövhet för verksamheten som jag var inne på i förra frågan. Det vill säga att man fokuserar på eller genomför fel saker, eller på fel sätt, som en följd av att man inte har förstått verksamheten ordentligt, eller inte intresserat sig tillräckligt. Inte nog med att insatserna blir ineffektiva. Förtroendet skadas och resultatet kan bli att verksamheten inte får den långsiktiga utvecklingen inom HR-relaterade frågor som den behöver."

Vad är en vanlig missuppfattning om HR business partners?

"Det kan nog var svårt att veta vad en HR business partner egentligen gör. Det jag ofta möter när jag säger att jag jobbar med HR är, ”aha, du jobbar med rekrytering?”. Om jag skulle förklara rollen för någon som inte visste, då skulle jag nog trycka på att det är en funktion i verksamheten som hela tiden tar upp personalfrågan, i kommunikation och i olika typer av beslut, en som ställer frågan 'Hur kommer det här förslaget att landa hos medarbetarna, eller kan vi göra det på ett annat sätt för att få med oss fler?'. Inte så att vi HR business partners enbart representerar medarbetarna – det kan för övrigt vara en annan missuppfattning – men vi väger in personalperspektivet för att verksamheten ska fungera så bra som möjligt. Till syvende och sist handlar det om att addressera frågor som leder till att vi som arbetsgivare är attraktiva för befintliga, och på sikt kommande, medarbetare och att vi som kompetenta, engagerade och välmående medarbetare tillsammans jobbar effektivt mot företagets mål."

När känner du att du tillför som mest värde till verksamheten i din roll?

"Såklart är det alltid roligt att få bra feedback på specifika leveranser. Men allra mest tillfredsställande är nog ändå när jag har varit lite längre tid i ett bolag, och märker att vi har andra typer av diskussioner. Att dialogerna är annorlunda, och att ledarskap och mänskliga perspektiv tar mer plats på möten. När det har skett en sådan förflyttning, då känns det väldigt tillfredsställande."

- Johanna, HR business partner

Letar du efter din nästa interimskonsult?
Hör av dig!

Tack! Vi har tagit emot ditt meddelande!
Hoppsan! Någonting gick fel när formuläret skickades. Försök igen eller mejla direkt till info@capacify.se