Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2021-01-20

Såhär hanterar Capacify dina personuppgifter
Capacify värnar om dina personuppgifter och du ska alltid känna dig trygg med vår behandling dina personuppgifter. I denna integritetspolicy hittar du information om vilka personuppgifter vi samlar in, för vilka ändamål personuppgifterna behandlas, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge Capacify behandlar dina uppgifter samt dina rättigheter.

Personuppgiftsansvarig
Capacify AB (559197-9710, Box 7715, 103 95 Stockholm) är personuppgiftsansvarig för behandlingar av dina personuppgifter. Om du har frågor kring vår hantering eller dina personuppgifter får du gärna kontakta oss på personuppgifter@capacify.se.

Innehåll

  1. Personuppgifter Capacify behandlar
  2. Ändamål och laglig grund för Capacifys behandling av dina personuppgifter
  3. Konsulter och potentiella konsulter
  4. Befintliga och potentiella kunder och leverantörer
  5. Referenspersoner
  6. Företagsöverlåtelser
  7. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
  8. Överföring till tredje land (land utanför EU och EES)
  9. Dina rättigheter
  10. Tillsynsmyndighet

Pernuppgifter Capacify behandlar

Capacify behandlar personuppgifter om konsulter och potentiella konsulter i Capacifys nätverk som (i) aktivt sökt ett uppdrag och/eller (ii) Capacify har hittat genom uppsökande aktiviteter (search). Konsulters personuppgifter behandlas även för användare på Capacifys kompetensplattform.

För att kunna erbjuda konsulttjänster och marknadsaktiviteter till kunder och potentiella kunder behandlar Capacify personuppgifter om kontaktpersoner hos befintliga och potentiella kunder. Personuppgifter behandlas även för kontaktpersoner hos leverantörer som Capacify köper tjänster och produkter av. För att administrera omdömen om kunder och konsulter behandlar Capacify referenspersoners personuppgifter.

Ändamål och laglig grund för Capacifys behandling av dina personuppgifter

Konsulter och potentiella konsulter
Capacifys hantering av dina personuppgifter syftar till att främja dina möjligheter till att få konsultuppdrag, nedan beskrivs mer i detalj hur vi använder dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar?


1. Namn, telefonnummer, e-postadress samt övriga kontaktuppgifter och identifieringsuppgifter för att vi ska identifiera och kommunicera med dig på ett korrekt och effektivt sätt.

2. Kompetenser och tidigare erfarenheter inhämtat från din CV, din LinkedIn-profil eller genom intervjuer och referenstagning med av dig tillhandahållna referenser

3. Information om kunskaper och förmågor utifrån de uppgifter du tillhandahåller på vår kompetensportal.

4. Fotografier om dessa finns tillgängligt i din CV eller på din LinkedIn-profil.

5. Övriga personuppgifter som du väljer att delge oss i ditt CV och eventuellt andra uppladdade eller delade dokument*


Capacify strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt att inte hantera ditt personnummer och vi uppskattar därför om din CV inte innehåller ditt personnummer.

*Vi avråder dig för att delge oss känsliga personuppgifter (särskilda kategorier av personuppgifter) gällande exempelvis; etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter eller biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person. I händelse av att du ändå skulle delge oss denna typ av uppgifter förbehåller vi oss rätten att utan ditt medgivande radera dessa uppgifter liksom personuppgifter rörande andra än dig själv.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

Vi använder dina personuppgifter för att utvärdera och bedöma dina kompetenser så som yrkes-, begåvnings- och personlighetsmässigt. Detta gör vi för att kunna erbjuda dig relevanta konsultuppdrag. Dina personuppgifter används även för att förse dig med information eller inbjudning