CSRD-direktivet: EU:s nya hållbarhetsdirektiv

Fanny Wallér gästbloggar hos Capacify! Läs Fannys tankar kring CSRD direktivet och tips för ett lyckat arbete.

Vilka omfattas av CSRD?

Idag råder nästintill CSRD-koma för många och långt många fler än de som jobbar dagligdags med hållbarhet. CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, ett av många initiativ från EU gällande hållbarhet. Denna gång är det dock lite annorlunda vågar jag påstå, för här har vi ett direktiv som är och kan bli en riktig gamechanger för näringslivet: CSRD-direktivet omfattar fler än 49.000 företag i EU som står för 75% av omsättningen i unionen.

Hur ska man då se det hela? Är det en förbannelse eller välsignelse? Det kan förstås vara bägge men det är en fördel om alla beslutsnivåer i en organisation kan se det som något positivt, något man kan se som en möjlighet och som kan förbättra konkurrenskraften.

Med CSRD följer omfattande rapporteringskrav för många företag och ett utökat ansvar för styrelser.

Nu kanske du tänker, ”det rör inte oss, vi är för små”, men även icke rapporteringsskyldiga bolag berörs om de har affärer med större bolag med rapporteringskrav.

Vad är CSRD-direktivet?

Bakgrunden inom CSRD direktivet

Vi befinner oss i Antropocen, den geologiska tidsålder då vi människor påverkar jordens klimat- och ekosystem. Johan Rockström mfl beskriver i de nio planetära gränserna hur vi tär på jordens resurser. En rad viktiga initiativ har tagits för att agera där de mest tongivande är Parisavtalet som ska sträva efter att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, Agenda 2030 i form av 17 mycket väl formulerade och heltäckande mål för en gemensam hållbar värld samt EU’s övergripande ambition Green Deal med ett nettonoll mål 2050.

Vad gäller nu då?

I EU befinner vi oss i en kaskad av initiativ och regleringar som syftar till att driva den gröna omställningen. Kort sagt är det en djungel av förslag och regleringar och för de flesta kan det vara svårt att hänga med. För att göra det lite enklare håller vi oss nedan till den reglering som heter CSRD då det är den reglering som har en avgörande påverkan på näringslivet i Sverige.

Näringslivet och vår vardag

Med CSRD följer omfattande rapporteringskrav för många företag och ett utökat ansvar för styrelser. Nu kanske du tänker, ”det rör inte oss, vi är för små”, men även icke rapporteringsskyldiga bolag berörs om de har affärer med större bolag med rapporteringskrav. Implementeringen av direktivet ger fina möjligheter till en hållbar affärsstrategi och ett långsiktigt hållbart syfte med affären. En väl genomförd anpassning framtidssäkrar bolaget!

Tips för ett lyckat arbete med CSRD

Bättre att vara förberedd än att vara paralyserad inför ett omfattande arbete. Börja någonstans, var som helst!

  • Gå en kurs, delta i seminarier, lyssna in hur andra gör, benchmarka.
  • Utbilda, informera, kommunicera.
  • Starta i tid, se det som ett träningsläger inför den dag då det är skarpt läge.

Sätt en gemensam plan för att hållbarhetsanpassa verksamheten

  • Skapa en struktur som gör att hållbarhet genomsyrar hela verksamheten.
  • Se till att hållbarhetsansvariga inte blir en egen ö – detta handlar om affär, data, rapportering och kultur.

Säkerställ att styrelsen är med på tåget– det är dom som har ansvaret!

  • Hållbarhetsrapporten blir en del av årsredovisningen och därmed har styrelsen det yttersta ansvaret.
  • Alla måste ta in vad rapporteringen betyder då varje medlem har sitt individuella ansvar.
  • Styrelsen bör göra hållbarhet till en gemensam strategisk fråga och fastställa hur styrningen i bolaget ska se ut.
  • Konkretisera och organisera styrelsens ansvar, kanske ett hållbarhetsutskott eller någon som håller fanan?

Låt det ta tid! Arbeta gemensamt, informera, inspirera och kommunicera så att alla kommer med på tåget. Lycka till!

/Fanny Wallér

Vill du veta hur vi kan stötta dig i detta? hör av dig till Liza Tegman, Client Success Partner på liza.tegman@capacify.se

Om du vill ha hjälp är vi redo!

Precis som vanligt finns vi här när du letar efter din nästa interimskonsult . Hör av dig!

Läs fler artiklar

Kontakta oss

Tack! Vi har tagit emot ditt meddelande!
Hoppsan! Någonting gick fel när formuläret skickades. Försök igen eller mejla direkt till info@capacify.se
Läs mer
KONTAKTA MIG OM FRÅGOR

Tony Nääs