8 november

Hållbarhet -den nya kompetensen för framtiden

I takt med att hållbarhetsfrågor tar allt större plats i dagens företagsvärld behöver företag säkerställa att de är rustade för framtiden. Från och med januari 2024 gäller det nya direktivet om företags hållbarhetsredovisning Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), vilket innebär att betydligt fler bolag än tidigare kommer ha fokus på hållbarhet.

Detta har skapat en hög efterfrågan av specialiserad kompetens inom området. Företag är nu tvungna att utveckla sina team och hitta nya talanger som har förmågan att navigera i den nya verkligheten för att hålla jämna steg med den hållbara utvecklingen.

"Från och med januari 2024 gäller det nya direktivet om företags hållbarhetsredovisning "Corporate Sustainability Reporting Directive" (CSRD), vilket innebär att betydligt fler bolag än tidigare kommer ha fokus på hållbarhet. "

Företags hållbarhetsrapportering

Det nya regelverket höjer kraven på företags hållbarhetsrapportering till samma nivå som finansiell rapportering. CSRD sätter hållbarhet i centrum, vilket innebär att företag inte längre kan bortse från sitt ansvar kopplat till området. Det är inte längre tillräckligt att ha starka finanser och att vara ett lönsamt bolag. Företagen måste också visa hur de bidrar till en hållbar framtid. För att vara relevant i förhållande till sina kunder och investerare behöver företag kunna visa både positiv påverkan gällande hållbarhet och minskad negativ påverkan gällande hållbarhet.

För att mäta hur hållbart ett företag är används den finansiella branschstandarden Environmental Social Governance (ESG). Den gör det möjligt att jämföra bolag utifrån ett hållbarhetsperspektiv, och inte bara utifrån ett finansiellt perspektiv. CSRD kräver att företag gör sin ESG-information tillgänglig för investerare på samma sätt som de gör med finansiell information vilket innebär att företag behöver investera i innovativa rapporteringssystem och processer som gör det möjligt att samla in, analysera och presentera ESG-data på ett strukturerat och meningsfullt sätt.

CSRD -möjligheten till innovation

Denna omställning kan för företagen upplevas som en stor utmaning. Vid sidan av att uppfylla lagkraven med mycket ny datainsamling måste företagen bygga en kultur av hållbarhet inom organisationen så att hållbarhet integreras i företagets kärnverksamhet. Utifrån ett långsiktigt perspektiv kommer omställningen inte bara handla om extraarbete i form av insamling, systematisering och rapportering av data utan arbetet kommer att leda till affärsutveckling för företagen.

CSRD har verkligen potentialen att vara en katalysator för innovation för de företag som nyttjar den möjligheten. Genom ny data kommer företagen lära känna sin verksamhet på ett nytt sätt och detta kommer att förbättra företagen. Att företag ska rapportera på ett nytt sätt kommer i sig givetvis inte leda till förändring men genom krav på hållbarhetsredovisning kommer företagen behöva ändra sina affärsmodeller vilket kommer att leda till förändring.

Konsulter med hållbarhetskompetens


Hållbarhet är inte längre en trend, det är en nödvändighet. De företag som omfamnar denna nya era och satsar på rätt kompetens kommer att vara de som är bäst rustade för framtiden. CSRD är mer än bara uppfyllande av lagkrav. Det är en möjlighet att omvandla företagens synsätt på hållbarhet och innovation. Företag som tar initiativ och ser utöver uppfyllandet av kraven kommer att hitta möjligheter till tillväxt och konkurrensfördelar i den nya hållbarhetsdrivna ekonomin.

Som experter på interimslösningar ser vi på Capacify att det är vår uppgift att hjälpa företag att hitta rätt kompetens för att driva fram den hållbara utvecklingen. Tillsammans kan vi bygga en mer hållbar och ansvarsfull framtid för företagsvärlden. Hör av er om ni behöver hjälp!

Behov av Interim hållbarhetsexpert? Prata med oss!

Om du vill ha hjälp är vi redo!

Precis som vanligt finns vi här när du letar efter din nästa interimskonsult . Hör av dig!

Läs fler artiklar

Kontakta oss

Tack! Vi har tagit emot ditt meddelande!
Hoppsan! Någonting gick fel när formuläret skickades. Försök igen eller mejla direkt till info@capacify.se
Läs mer
KONTAKTA MIG OM FRÅGOR

Linda Ribbing