16 November

Q&A- Viktiga frågor vid interimstillsättningar

Välkommen till detta Q&A-inlägg där vi dyker in i världen av interimstillsättningar. Att navigera genom arbetsmarknaden och hitta rätt talanger för tillfälliga uppdrag kan vara en utmanande uppgift. För att underlätta för dig och ge insikt i den dynamiska världen av interim management har vi sammanställt detta blogginlägg.

"Vår ambition är att vara din exklusiva leverantör vid varje förfrågan, detta ökar sannolikheten för att du som kund ska få access till marknadens bästa konsulter."

Vanliga Frågor om Interimstillsättning

Finns det några garantier i processerna om jag anlitar Capacify som interims-partner?

Kvalitet genomsyrar vårt arbete, både gentemot kund och konsult. Vi tackar endast ja till uppdrag som vi är övertygade om att vi kan lösa och som ligger inom vårt kompetensområde. Med andra ord, vi tar inga chansningar!

Normalt har vi kvalitetssäkrade konsulter att presentera under de närmsta 3 arbetsdagarna. Vi jobbar snabbt, men inte på bekostnad av leverans. Vår ambition är att vara din exklusiva leverantör vid varje förfrågan, då detta ökar sannolikheten för att du som kund ska få access till marknadens bästa konsulter.  

Garanti av leverans: Skulle en konsultlösning bli fel, står vi för överlämning till ny konsult från oss så att du som kund inte får merkostnader. Vi säkerställer överlämning samt progress av uppdraget.

Behöver jag betala uppstartskostnader om jag anlitar er för att hitta rätt konsult?

Nej, när du som kund anlitar Capacify finns inga uppstartskostnader eller andra avgifter. Vi tar kostnadsfritt fram förslag på relevanta konsulter efter gedigen search-process och djupintervjuer.


Hyr-köp, dvs hyra konsult en period för att sedan ta över som fast anställd - är det något ni erbjuder?

Ja, självfallet finns det med i vårt avtal som reglerar konsultuppdraget.

Hur håller ni er uppdaterade på konsulternas kompetenser, erfarenheter och tillgänglighet?

Detta görs genom nära och kontinuerlig kontakt med våra konsulter. Samt att vi har varit med och utvecklat en Talent intelligence plattform som heter Commended. I Commended uppdateras kontinuerligt konsulternas data så att vi inte missar några nya eller befintliga konsulters uppdateringar kring tex kompetens eller tillgänglighet.    


Hur lång tid tar normalt en tillsättning?

Vi vill inte bara hitta bästa möjliga match som har verifierad kompetens, utan vi vill även säkerställa att individen har rätt personlighet, egenskaper och potential för att snabbt kunna komma in i verksamheten när det behövs. Processen liknar ofta en permanent rekrytering, men med skillnaden att det går mycket snabbare och med färre steg.

Vår vanligaste process tar fem-tio dagar från att vi får förfrågan till dess att konsulten är signad. På den tiden hinner vi med att searcha i vårt närmsta nätverk, searcha på interna och externa plattformar samt se över tips som ofta kommer in via vår annonsering. Har kunden mer bråttom anpassar vi processen efter det, utan att tumma på kvalitén.

Läs mer om vår process här.

Har Capacify ett specifikt branschfokus?

Nej, vi tillsätter interimskonsulter, projektledare och specialister inom alla branscher. Vi är starkast inom kompetensområdena: Ekonomi & Finans, HR, Marknad/Sälj, Supply Chain Generell Management samt Data Analytics. Vårt närmsta nätverk består av ca 1500 associerade interimskonsulter med bakgrund i olika industrier och sektorer. Med ytterligare cirka 4000 konsulter i vårt sekundära nätverk.  


Vad gör vi som kund om vi vill anställa kandidaten ni tillsatt efter ett lyckat uppdrag?

Många av de uppdragen vi tillsätter förlängs, detta för att kunden upptäcker att de har fortsatt behov av interimskonsultens kompetens. Det är vanligt att kunden vill ha konsulten på plats permanent då kunden är väldigt nöjd med. Vid dessa tillfällen kommer vi tillsammans överens om när vi signar avtalen.


Vilket är det vanligaste tillfället då en interimskonsult plockas in?

Det finns många situationer där en organisation kan gynnas av en interimslösning. Våra allra vanligaste tillsättningar sker då en organisation är i tillväxt, nyckelperson plötsligt slutat, blivit sjukskriven eller måste gå på föräldraledighet tidigare än planerat. Vi tillsätter ofta konsulter med spetskompetens tex när ett specifikt system behöver implementeras. En annan vanlig situation där en interimskonsult tas in är parallellt med att en permanent rekrytering pågår och man behöver någon som kommer in och håller i rodret tillfälligt.  

Hur hanterar ni sekretessbelagd information och konfidentialitet?

Vi är vana att arbeta med konfidentiella uppdrag och behandlar all sekretessbelagd information med konfidentialitet både internt och externt. Om uppdraget vi ska tillsätta är konfidentiellt annonseras vi rollen genom att skriva ”för kunds räkning söker vi”. I vår interna uppdragslista skrivs inte företagsnamnet ut så att övriga medarbetare kan se, utan står som konfidentiellt även där.

Hur utvärderar ni kandidater som presenteras eller tillsätts?

Kandidaterna som presenteras genomgår alltid intervjuer med av någon av våra Talent Acquisition Partners. Vi analyserar referenser och har oftast god kännedom om kandidaten via tidigare uppdrag. Inför varje tillsättning genomför vi en bakgrundskontroll för att säkerställa att ni får en trygg resurs på plats.  


I vilka städer arbetar ni?

Vi tillsätter interimskonsulter från norr till söder, alltså hela Sverige. Efter Stockholm är Region Syd, Mälardalen och Göteborg våra vanligaste tillsättningsorter. Vi är också vana att tillsätta konsulter i Norden, Tyskland och Nederländerna.

Läs fler artiklar

Kontakta oss

Tack! Vi har tagit emot ditt meddelande!
Hoppsan! Någonting gick fel när formuläret skickades. Försök igen eller mejla direkt till info@capacify.se
Läs mer
KONTAKTA MIG OM FRÅGOR

Linda Ribbing