28 November, 2023

Varför ska du bry dig om organisationskulturen?

Malin Hofflander, expert inom organisationskultur gästbloggar hos Capacify.

Möt Malin Hofflander, expert inom ledarskap med en doktorsexamen från Blekinge Tekniska Högskola, specialiserad inom implementering av IT i relation till ledarskap och organisationskultur. Malin dedikerar sin tid åt att utbilda och vägleda framstående ledare, med ett specifikt fokus på att gemensamt forma verksamhetens inriktning i samarbete med medarbetarna. Målet är att göra kommande förändringar till en naturlig och integrerad del av vardagen.

" Ledningsgrupper som kan vara ärliga och inse vad det är som skaver i organisationen har lättare att undvika skönmåleri och ett idealiserat förhållningssätt. Då kan värdegrundsarbete faktiskt bidra till en god organisationskultur. "

Värderingar, värdegrund och organisationskultur på arbetsplatsen lyfts emellanåt upp antingen som något väldigt viktigt att jobba med eller som någon floskel helt utan betydelse. En anledning kan vara att det är svårt att förstå vad arbetet egentligen innebär och vilken nytta organisationskulturen kan ge. Företag som bestämmer sig för att arbeta med sin kultur kan därför mötas av antingen jubel eller skepsis bland medarbetare.  

Är värderingar det samma som ”sunt förnuft”?

Ibland tänker du kanske att värderingar är något som i grunden är detsamma för alla och benämner det med sunt förnuft. Fast värderingar är något mer än så. De värderingar du har kommer nämligen att styra vilken värdegrund du kan bekänna dig till, men också vilken organisationskultur du vill jobba i.

Värderingar är något som du har på djupet och kan ses som kompassen som hjälper dig att hitta rätt. Rätt utifrån vad din bild är av rätt och fel (detta är en ständig utveckling genom livet). 

Värdegrunden på ett företag är de samlade värderingarna som är viktiga och gällande för dig och alla andra på arbetsplatsen (där förhoppningsvis alla medarbetare varit delaktiga i jobbet med att ta fram detta).

Organisationskulturen är en fördjupning av värderingar och värdegrund, där både nuvarande och tidigare medarbetares värderingar finns med och påverkar den rådande kulturen. 

Faktum är att när du väl blir medveten om dina värderingar så kommer det att hjälpa dig välja rätt arbetsplats och välja bort fel arbetsplats, utifrånvilken organisationskultur som råder där.

Värdegrundsarbete – till vilken nytta?

Många chefer och ledningsgrupper påbörjar arbete med värdegrund utifrån syftet att visa både inåt mot medarbetare och utåt mot kunder att företaget är en ”god” organisation. Problemet är dock att det ofta bara är ledningen som är insatt och förstår poängen med det hela, med risk att arbetet inte får någon egentlig mening.

Men eftersom det går åt en del energi och tid att jobba med värdegrund, så är det tokigt om medarbetare upplever det hela som meningslöst. Värdegrunden har nämligen sin kärna i de beteenden som vi vill ha på arbetsplatsen mellan människor och de beteenden vi inte vill ha. För att göra arbetet meningsfullt gäller det därför att fokusera på verkliga problem med beteenden i stället för att jobba med ”hittepå” saker.

I korthet handlar det om:

 • Undersöka hur beteenden på arbetsplatsen i praktiken ser ut
 • Tydliggöra vad dessa beteenden beror på
 • Fundera igenom hur oönskade beteenden kan hanteras
 • Uppmuntra och stärka önskade beteenden

Ledningsgrupper som kan vara ärliga och inse vad det är som skaver i organisationen har lättare att undvika skönmåleri och ett idealiserat förhållningssätt. Då kan värdegrundsarbete faktiskt bidra till en god organisationskultur.

7 konkreta skäl till att arbeta med organisationskulturen!

Kulturen som råder i en organisation påverkar hur människor interagerar, hur arbete utförs och hur företaget uppfattas både internt och externt, därför kommer här några konkreta skäl till att aktivt forma och förbättra organisationskulturen:

 1. Påverkar prestation och produktivitet
  En hälsosam organisationskultur kan bidra till ökad medarbetarprestation och produktivitet. När medarbetarna trivs och känner sig engagerade, är de mer benägna att arbeta effektivt och leverera högkvalitativa resultat.
 2. Attraherar och behåller talanger
  En positiv och stödjande organisationskultur kan vara en avgörande faktor för att attrahera och behålla talanger. Människor söker ofta efter arbetsplatser där de känner att de passar in och delar liknande värderingar.
 3. Förbättrar arbetsmiljön
  En hälsosam organisationskultur skapar en positiv arbetsmiljö. Det kan innebära att främja öppen kommunikation, stödja en balans mellan arbete och fritid, och uppmuntra till samarbete och teamwork.
 4. Underlättar förändringsarbete
  En stark organisationskultur kan underlätta förändringsarbete. När medarbetarna känner sig förankrade i organisationens värderingar och vision är de oftare mer mottagliga för  förändringar och mer benägna att stödja organisationens utveckling.
 5. Skapar enhetlighet och gemenskap
  En gemensam organisationskultur kan skapa en känsla av enhetlighet och gemenskap bland medarbetarna. Det kan bidra till att bryta ned silos och främja samarbete mellan olika avdelningar och team.
 6. Förbättrar företagets rykte
  Organisationskulturen påverkar hur företaget uppfattas externt, både av kunder och allmänheten. En positiv kultur kan stärka företagets rykte och varumärke.
 7. Förhindrar konflikter och främjar samarbete
  När organisationen har en tydlig kultur och värderingar kan det minska risken för konflikter och främja ett samarbetsklimat. Människor vet vad som förväntas av dem och vilka värderingar som stöds.

Att aktivt arbeta med organisationskulturen innebär alltså att vara medveten om och medvetet forma de värderingar, normer och beteendemönster som råder inom organisationen. Du ska därför se det som en investering. En investering som ger långsiktiga fördelar för både medarbetarna och företaget som helhet.

Malin förstår utmaningarna som chefer och ledare står inför, och en av de mest krävande uppgifterna är att våga lita på och leda utifrån sin egen inre kompass och sina värderingar. Genom att låta medarbetarna vara verkligt delaktiga och genom att kombinera klok teori med modern praxis, hjälper Malin till att forma en ledarskapsstil som är både effektiv och hållbar i dagens snabbrörliga arbetsmiljö.

För att lära dig mer om Malins verksamhet, besök hennes webbplats eller ta en titt på Malins LinkedIn-profil.

Om du vill ha hjälp är vi redo!

Precis som vanligt finns vi här när du letar efter din nästa interimskonsult . Hör av dig!

Läs fler artiklar

Kontakta oss

Tack! Vi har tagit emot ditt meddelande!
Hoppsan! Någonting gick fel när formuläret skickades. Försök igen eller mejla direkt till info@capacify.se
Läs mer
KONTAKTA MIG OM FRÅGOR

Linda Ribbing