Mattias

Ribbing

Client Success Partner

Mer om

Mattias

Jag tror att ledarskap är den mest kraftfulla och mest effektfullavariabeln i affärer för att driva förändring och utveckling, och att rättledare inte bara kommer att förändra och påverka sin verksamhet positivt, utanockså driva förändring utöver det som en förebild för andra.

 

”Företagskultur äter strategi till frukost!" En strategiskplan är ingenting utan rätt personer på plats för att göra verklighet avstrategin. Hur människor interagerar, arbetar tillsammans och maximerarkollektiv intelligens är avgörande för att optimera teamets prestation ochfunktion.

 

Jag har byggt min karriär i ett antal olika ledarskapsroller ochbranscher, storbolag och entreprenöriella bolag, internationellt och lokalt.  Mestadels i företag där jag inte baravarit marknadsföringsnörd, affärsmotor eller kommunikationsfantatiker utan ävengatekeeper, coach, projektledare och påverkansmästare. När jag fick frågan omjag ville arbeta med search och headhunting tog det mig inte lång tid att inseatt där fanns allt jag tycker är roligt: relationer, organisationer ochaffärer. Tack vare min långa erfarenhet från ledande befattningar i bådenationella, nordiska och internationella bolag kan jag snabbt sätta mig in i deutmaningar som både kandidat och kund ställs inför.

Se fler kollegor