17 oktober

6 tips till Interimschefen för framgång

Som interimschef står du inför unika utmaningar och möjligheter. För att lyckas navigera i den här rollen krävs inte bara erfarenhet, kunskap och skicklighet, utan även förståelse för avgörande faktorer som stakeholder management, strategi och taktik, flexibilitet och ledarskap. Här är sex värdefulla tips som hjälper dig att framgångsrikt hantera din interimschefsroll och optimera din prestation.

"Som interimschef är det viktigt att ha en klar förståelse för hur ditt arvode bestäms. Utveckla kunskap om den genomsnittliga interimschefslönen inom ditt kompetensområde, erfarenhet, bransch och region.

Arvodet påverkas av flera faktorer; uppdragets komplexitet, konsultens erfarenhets och kunskapsnivå, roll, uppdragets syfte, längd och den kravställda organisationen. Normalt sett används ett timarvode för konsulter."

Tips och råd till interimschefer:

  1. Förmågan att anpassa till olika företagskulturer: Var medveten om att varje organisation har sin unika företagskultur. Din strategi bör vara flexibel nog att anpassas till olika företagskulturer och branscher. Ha ett öppet sinne och var beredd att justera din approach beroende på de specifika behoven och förväntningarna på de uppdrag du tar.

  1. Vikten av erfarenhet och kunskap: Erfarenhet och kunskap är en av nycklarna till framgång som interimschef. Lyft fram din tidigare erfarenhet, specialistkompetens och framgångsrika uppdrag när du marknadsför dig själv. Det är även viktigt att ständigt utvecklas genom att delta i branschrelaterade utbildningar och evenemang. Potentiella uppdragsgivare söker en interimschef med en gedigen bakgrund och beprövade resultat, så se till att göra din kunskap och erfarenhet till en framträdande del av din professionella profil.

  1. Effektivitet: Organisera och agera effektivt. När en interimschef integreras i en organisation förväntas effektivitet och att hen är snabbt på banan. Säkerställ att du kan hantera tid och optimera tillgängliga resurser. Var noga med att identifiera eventuella resursbrister, vilka som är dina viktigaste stakeholders och informera uppdragsgivaren i god tid för att undvika onödiga förseningar och komplikationer. Att kunna jobba effektivt och smart är en nyckel till lyckat uppdrag för en interimschef.  


Hur man blir en framgångsrik interimschef:

  1. Bygg starka relationer: En framgångsrik interimschef har ofta förmågan att skapa och upprätthålla starka relationer. Investera tid och energi i att bygga förtroende med såväl medarbetare som ledningen. Var lyhörd för organisationers behov och utmaningar, se till att du är tillgänglig för att besvara frågor och ge råd. Starka relationer ökar inte bara chansen att lyckas landa flera uppdrag, utan underlättar också en smidig övergång när din interimsperiod når sitt slut.
  1. Professionalism:
    Professionalism för en interim chef innebär ofta att agera med hög kompetens, etik och engagemang. En av fördelarna med att vara interim chef är att du inte behöver bli lika politiskt engagerad som om du vore anställd, samt kanske har lättare att hålla dig borta från känslor och personligt engagemang och därmed agera mer professionellt. Det innefattar att demonstrera expertis, tydlig kommunikation samt att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Etiskt agerande, transparens och dedikation till att leverera högkvalitativa resultat är grundläggande för en professionell interim chef. Det kan innebära att följa lagar och regler som styr branschen, samt att handla med integritet och ärlighet. En professionell interim chef är transparent kring sina kompetenser och begränsningar.
  1. Kontinuerlig utvärdering och anpassning: För att hålla din utveckling som interimschef på rätt kurs är det nödvändigt med regelbundna utvärderingar och anpassningar. Se över dina mål och resultat regelbundet och var beredd att justera din strategi och dina krav vid behov. En flexibel och anpassningsbar interimschef är mer benägen att övervinna utmaningar och skapa positiva förändringar.

Vilken lön har en interimschef?

Förstå Interimschefens lön och arvode: Som interimschef är det viktigt att ha en klar förståelse för hur ditt arvode bestäms. Utveckla kunskap om den genomsnittliga interimschefslönen inom ditt kompetensområde, erfarenhet, bransch och region. Använd relevanta kontakter och nätverk för att säkerställa att din ersättning speglar din erfarenhet och kompetens. Ett konkurrenskraftigt arvode är avgörande för att attrahera kvalificerade och rätt nivå på uppdrag, samt för att bygga ett framgångsrikt rykte som god interimschef. Tänk på att din ersättningsnivå sätter en förväntan från kund på vad du förväntas leverera. Du kanske kan tänka dig olika nivåer beroende på krav och ansvar, exempelvis om du ska förvalta, utveckla eller skapa helt nytt. Då kan det vara tre olika nivåer beroende på exempelvis fas i din karriär, samt fas i livet och vad som passar dig bäst just där och då.  

Om en konsult får ett uppdrag genom en interims- eller konsultbyrå kommer prissättningen att avtalas mellan konsultförmedlaren, kunden och konsulten. Denna ersättning kan vara baserad på antingen timmar eller dagar och variera mycket från fall till fall. Arvodet påverkas av flera faktorer; uppdragets komplexitet, konsultens erfarenhets och kunskapsnivå, roll, uppdragets syfte, längd och den kravställda organisationen. Normalt sett används ett timarvode för konsulter.  

Som erfaren interimskonsult är det vanligtvis nödvändigt att ha sitt egna företag för att kunna fakturera för sitt arbete. Vi har skapat en guide som fokuserar på att ta det avgörande steget att starta och etablera din egen verksamhet. Till guiden.

Utmaningar och möjligheter som interimschef:

Som interimschef står du inför unika utmaningar och möjligheter. Att navigera genom denna roll kräver både skicklighet och insikt samt att du har partners du har förtroende för och kan lita på.

Genom att integrera dessa sex tips i din strategi som interimschef positionerar du dig själv för framgång och ger dig själv de verktyg som krävs för att navigera i denna spännande och utmanande roll.  

Lycka till!

Om du vill ha hjälp är vi redo!

Precis som vanligt finns vi här när du letar efter din nästa interimskonsult . Hör av dig!

Läs fler artiklar

Kontakta oss

Tack! Vi har tagit emot ditt meddelande!
Hoppsan! Någonting gick fel när formuläret skickades. Försök igen eller mejla direkt till info@capacify.se
Läs mer
KONTAKTA MIG OM FRÅGOR

Linda Ribbing