Lär känna oss genom våra kunder

Utan våra kunder vore vi ingenting. Vi är väldigt stolta och glada över att på kort tid på marknaden ha fått många fina varumärken som kunder – och ännu gladare när de vill fortsätta arbeta med oss i partnerskap över tid. De flesta kunder vi har återkommer – det ser vi som ett gott betyg och ett bevis på att vårt engagemang känns. Vi vill följa våra kunder på deras resa.

”Vi har valt att jobba med Capasearch i rekryteringar av chefer och andra nyckelpositioner. Engagemanget, närvaron och proffsigheten märks genom hela processen. Att de jobbar branschöverskridande och har inblick i många olika branscher gör att de kan utmana oss både med affärsmässig kompetens när vi sätter profilbeskrivningen och med kandidater vi annars inte hittat på egen hand. De är att verkligen måna om och tar sig tid att lära känna oss som kund för att på så sätt göra långsiktigt bra rekryteringar!”

Madeleine Celander, HR-chef, Dustin


”Kalibreringsdelen i rekryteringsprocessen av vår VD var väldigt värdefull för oss. Då det var många involverade från vår sida uppskattade vi Capasearch tydliga projektledarskap/ägarskap genom hela processen, vilket har bidragit både med driv framåt och en proaktivitet som har gjort det lätt för oss att planera. Vi upplever att Capasearch har varit otroligt serviceminded genom hela processen och kommunikativt skickliga, både gentemot oss och gentemot kandidaterna.”

Elin Hartelius, tf HR-chef, Plint

"Min uppfattning är att rekrytering framförallt handlar om försäljning. Det börjar med att genuint förstå rollen/utmaningen, både visionärt såsom praktiskt förväntan, för att sedan förstå var man hittar marknadens absoluta top-talanger och framförallt hur möjligheten ska presenteras för att skapa intresse. Capasearch har en orimligt bra förmåga att genomföra detta, briefen har vid varje rekrytering som jag genomfört med dem varit att hitta tier 1 talanger och ändå har vi blivit överraskande på nivån av presenterade kandidater. Jag rekryterar hellre några färre och tar Capasearch hjälp att stänga tier 1 än gör det billigare med sämre resultat."

Oskar Klingberg, Transformation på Colorama och Tech-grundare

Under 2021 gick Solkompaniet in i en ny fas som bolag med höga ambitioner att bli en av de ledande solenergiaktörerna i Europa. Då man etablerade flera nya affärsområden behövde man få in ny kompetens som inte fanns i bolaget sedan tidigare - och i hög takt. Ett initialt möte ledde till ett långsiktigt partnerskap.

"Det jag uppskattat mest är att vi får mycket coachning och hjälp kring hur vi ska tänka helhet, inte bara enskild rekrytering. Det har varit ett ovärderligt stöd i en process där ett helt team ska tillsättas på kort tid."

Josefine Runius, Head of Growth and Business Development, Solkompaniet

Givet vår expertis att ha rekryterat till flera SaaS-bolag fick vi förtroendet att rekrytera Stratsys nya CFO som skulle rapportera till VD och de nya ägarna Verdane. Ett gott samarbete ledde till förnyat förtroende då en ny CMO skulle tillsättas i ledningsgruppen.

”Engagemanget och energin stack ut. Ofta vill rekryterare bara sätta affären, men Capasearchs konsulter var måna om att det skulle bli rätt. Mycket lyhörda.”

Henrik Leepason, CEO, Stratsys

Andra kundcase